Hızır (A.S)

“Benim bir hocam var, hocama danışayım, ona dua ettireyim” derdi. Hiçbir zaman “Hızır” demezdi. Hızır (a.s.) ile kırk elli sene arkadaşlık yapmıştır. Onunla birlikte manevi vazifeler ifa etmiştir. Hocası Hızır (a.s.)’ın bir ara gelmesi çok gecikir, yanar tutuşur, hasretle geleceği günü bekler, çıkıp yollara yolunu gözetler. Bakın hocasına neler söyler:

Bilirim ki ölüp türap olmadın

Cihanı gezdirdin ücret almadın

Şimdiye kadar böyle geç kalmadın

Çıkıp yollarını bekler bu Ahmet

 

Her zaman seherde eyledim feryat

Bu zayıf hâlime gel de bir bak

Kocamış ağaçta sararmış yaprak

Çıkıp yollarını bekler bu Ahmet

 

Mevlâ’m izin verse bir zaman gelin

Bu kulun ahvalin gelmeden bilin

Buralardan geçer inşa’llâh yolun

Çıkıp yollarını bekler bu Ahmet

 

Haberini aldım şimdi Yemen’den

Türlü avaz gelir çayır çimenden

Merhaba ey dostum, bu hata benden

Çıkıp yolarını bekler bu Ahmet