RAVZA

Kimler yaptı bu Ravza’nın yapusu

Melâkeler açtı tavaf kapusu

Hacerül-esved’in güzel kokusu

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Ravza’na bakmaya insan mı kanar

Işkından içenler böyle mi yanar

Ebubekir Ömer hem Osman da var

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Bu Ravza’da vardır yeşil direkler

Saçaklara dolmuş bütün melekler

Burda kabul olur duâ dilekler

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Halkı saf bağlayıp na’tler okurlar

Sokakları kokar türlü kokular

Enbiya evliya burda yatırlar

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Hep âşık olanlar murada irmez

İzin gelmeyince Ravza’na girmez

Işkından içenler kendini bilmez

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Ben senin ışkını genç iken içtim

Şimdi mecnun olup dağlara düştüm

Terk ettim dünyayı, dünyadan geçtim

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Zümrütten yakuttan yapısı da var

Besmele yazılmış kapısı da var

Senin ümmetinin hepisi de var

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Gecelerde eser senin yillerin

Hakikatten açan senin güllerin

Ümmetine şifa olan dillerin

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Bir mekânım vardır bilmem ki nerde

Işkından içeli uğradım derde

Nurunu ararım semada yerde

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Çıkarım dağlara yol vermez dağlar

Yüz tutup Mevlâ’ya sıdk ile yalvar

Ol Fatma-yı Zehra validem de var

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Ravza’nın içinde zahitler dolu

Ol Mevlâ’m yolladı bu âciz kulu

İsyanım sorarsan defterler dolu

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Ol Ravza’yı gördüm ettim kıyamı

Yeryüzüne saçtım gülü reyhanı

Senin nurun aydınlattı cihanı

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Bilirsin cismim hep sana söylerim

Ol kapından gitmez kara yüzlerim

Boran gibi yaşlar saçan gözlerim

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Enbiya evliya makamı bildir

Oku Kur’an’ını ahkâmı bildir

Sana ümmet olmak bir gonca güldür

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

İstemem dünyayı cihanı versen

O asi Ravza’ma girmesin dersen

Vazgeçmem ben senden kabire girsem

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Nice armağanlar verdiler bana

Ümmetinden selâm getirdim sana

Allâh’ın aşkına rahmeyle bana

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Yangınlar yanar da dumanı nerde

Işkın ateşi var kaynıyor serde

Kalkmayınca görmez gözdeki perde

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var

 

Uzaktan yakından sana gelirler

Onu tavaf ettirirler deliller

Sorun bu Ahmet’i orda bilirler

Açın bu Ravza’yı habibi de var

Cümle dertlilerin tabibi de var