MÎRÂC

Ol rasül bindi Burak’a, çekti Cebrail Burak
Geldiler Mescid-i Aksâ’ya, toplandı bütün ervah
Dinle Rasül mîracını, Muhammed kadrine bak
Açtı semalar kapıyı, Hüdâ’dan geldi hitab
Melâkeler bağladılar, Sidre-i Müntehâ’ya saf
Nur ile cemal kavuştu, Firdevs-i Âlâ’ya bak

Semavatlar açtı kapı, ol Rasül’e Mirac’a
Ol Hüdâ’dan emir geldi Burak’a, hulle taca
Hem de Cebrail var idi, okuturdu ol hoca
Gecenin nısfu’l-leylinde, yarı gece olunca
Bütün melâkeler geldi istikbâle durunca
Okudu Et-tahıyyatü, nur cemale varınca

Kul diye yarattın, saldın beni fani dünyaya
Ağlaya ağlaya geldim yaradan Kibriya’ya
Duyunca ben de âşık oldum seherde sedaya
Semavatlar çağırdılar ol rasül Mustafa’ya
Tazim ile çıkardılar Sidre-i Müntehâ’ya
Rahman ismini duyunca başladı ilticaya
Ümmetini bağışladı ol Hüdâ, Mustafa’ya