Haşim Veli

Dedemin Haşim Veli isminde, evliya olan bir arkadaşı varmış. Bu arkadaşı bir yaz mevsimi Çalıbağ’a dedemin yanına ziyarete gelir. Orada birkaç gün kalarak sohbet ederler, hasret giderirler. Nihayet gideceği sırada dedeme:

—Hüdaî, ben senin için beyit (şiir) söylemek istiyorum. Sen de benim için söyleyeceksin, der. Aralarında böyle tatlı bir anlaşma yapıldıktan sonra, önce Haşim Veli başlamış söylemeye:

Mucizât-ı Mustafa’dır bu Kur’an
Görmedi böyle kitap devr-i cihan

Ne kadar meth eylesem azdır ona
Bunca kullar muhtaçtır Ya Rab sana

Duyarsın canan ilinden hoşça ses
Ağlamak canan kokusun bir nefes

Dilersen hak yolda can vermeye heves
Mesnevi-yi Ma’nevi’yi oku pes

Ne kadar meth eylesem azdır ona
Bu kadar der,Haşim Veli sana

Sıra, dedemindir ve o da Haşim Veli’ye şöyle bir dörtlükle karşılık verir:

Rahim Allah Rahim eyle
Abdülkadir Geylani’ye
Bir selâm yolladım ona
Yol versin Haşim Veli’ye